Tel Verde: 0800 500 012 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale

“ADEVARATA BOGATIE ESTE IN JURUL MESEI”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania “ADEVARATA BOGATIE ESTE IN JURUL MESEI denumita in continuare “Campanie” este organizata si desfasurata de SC ANA&CORNEL SRL cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub numărul J29/1653/1994, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament.  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

1.3. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

- in format electronic, pe pagina de website www.anacornel.ro;

- in urma unei solicitari scrise trimise fie pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fie la adresa Organizatorului din oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova,

- in urma unei solicitari telefonice, apeland linia telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale)

- in magazinele Ana si Cornel.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda, inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului Regulament de organizare va fi publicat pe pagina de website www.anacornel.ro, precum si in magazinele Ana si Cornel. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul aplicarii modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

1.5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentioate la pct. 1.3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.6. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare si sunt pbligatorii pentru toti participantii.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le port contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele/standurile Ana si Cornel.

 

SECTIUNEA 3.  DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 20 noiembrie 2023 - 20 decembrie 2023, in cadrul programului de functionare al magazinelor/standurilor Ana si Cornel, afisat la sediul acestora si in limita stocului disponibil al cupoanelor razuibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

2.2. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata mai sus nu vor fi luate in considerare. 

 

SECTIUNEA 4. OBIECTIVELE CAMPANIEI

4.1. Prin desfasurarea Campaniei, Organizatorul urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:

 1. a) promovarea produselor Ana si Cornel;
 2. b) atragerea de noi clienti;
 3. c) fidelizarea clientilor Ana si Cornel

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani impliniti  pana la data inscrierii, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care cumpara din magazinele/standurile Ana si Cornel produse in valoare de minimum 50 de lei cu TVA inclus / achizitie, respectiv pe bon fiscal, in decursul derularii Campaniei (20.11.2023 – 20.12.2023) si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament,.

5.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora, rude si afini de gradul I, persoanele fizice cu varsta sub 18 ani impliniti la data inscrierii, persoanele care nu dovedesc ca au domiciliul stabil/rezidenta in Romania, persoanele juridice indiferent de natura acestora si persoanele fizice autorizate.

5.3. Prin inscrierea la Campanie, se considera ca participantii au luat la cunostinta si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din campanie inscrierea oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau ca a incercat fraudarea Campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legii.

5.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a sesiza autoritatile competente, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

6.1. In perioada Campaniei, participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1 din Regulament, trebuie sa achizitioneze din Magazinele/standurile Ana si Cornel, pe un bon fiscal, produse in valoare de minimum 50 de lei cu TVA inclus. Inainte de inchiderea bonului fiscal si achitarea contravalorii produselor achizitionate, participantul va fi intrebat de catre reprezentantul/prepusul Organizatorului din cadrul magazinului/standului Ana si Cornel daca doreste sa participe la Campanie, situatie in care va achita contravaloarea talonului razuibil, in suma de 0,01 lei. Contravaloarea talonului razuibil va aparea pe bonul fiscal al achizitiei.

6.2. Ulterior achitarii contravalorii produselor achizitionate la casa de marcat si a exprimarii optiunii de participare la Campanie si implicit a acceptului de a achita contravaloarea talonului razuibil in suma de 0,01 lei, participantul va primi un talon razuibil, in baza caruia va castiga:

- unul din premiile instant la casa de marcat, descrise in Sectiunea 7, pct 7.1.1.

sau

- un cupon de participare la tombola, situatie in care participantul poate castiga, prin tragere la sorti, unul din premiile descrise in  Sectiunea 7, pct 7.1.2.

6.3. Fiecare participant se poate inscrie de mai multe ori in Campanie, pe durata acesteia, cu mai multe bonuri fiscale, insa fiecare bon fiscal trebuie sa contina produse achizitionate din magazinele/standurile Ana si Cornel in valoare minima de 50 de lei cu TVA inclus. Pentru fiecare bon fiscal continand produse achizitionate din magazinele/standurile Ana si Cornel in valoare minima de 50 de lei, cu TVA inclus, participantul va primi cate un talon razuibil. Un participant are dreptul să câștige pe Durata Campaniei un număr maxim de taloane razuibile egal cu numărul de bonuri fiscale de minim 50 lei cu TVA inclus efectuate în magazinele/standurile Ana si Cornel.

6.4. Pentru ca un participant sa beneficieze de Campanie, este necesara respectarea tuturor conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in Regulament.

6.5. Participarea la tombola

6.5.1.Participantii care au castigat Premiul Cupon de participare la tombola, pentru a beneficia de premiile tombola trebuie sa se inscrie pe pagina de web www.anacornel.ro/tombola. Dupa accesarea paginii de web www.anacornel.ro, participantii vor completa integral formularul de inscriere, cu urmatoarele date: 

- Nume;

- Prenume;

- Cod talon razuibil;

- Oras;

- Judet;

- Data nasterii (optional);

- Numar de telefon;

- Adresa de email;

- Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei”

- Bifa “Sunt de acord cu Politica de Prelucrare date cu caracter personal”

- Bifa „Sunt de acord  cu primirea de newslettere (optional)

6.5.2. Dupa completarea datelor mai sus mentionate, participantii vor apasa butonul Inregistrare si vor primi un mesaj de confirmare a inregistrarii, in caz contrar trebuie reluat procesul de inregisrare al cuponului de participare.

6.5.3. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective si/ sau a premiului.

6.5.4. Un participant poate inscrie o singura data cuponul de participare la tombola.

6.5.5. Este recomandata ca Participantii sa pastreze cuponul de participare la tombola  inscris in cadrul Campaniei pana la data de 31.12.2023. In cazul in care cuponul de participare la tombola prezinta modificari, stersaturi,  adaugiri, participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

6.5.6.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in calcul inscrierile daca:

- Participantii transmit cupoane de participare la tombola care sunt fie eronate, fie transmise prin modalitati de potentiale fraudari, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior.

- Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.anacornel.ro numere de telefon invalide, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobile de pe teritoriul Romaniei.

- Daca inscrierile au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul.

6.5.7. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

6.5.8. Dupa data limita de inscriere a bonurilor fiscale, Organizatorul nu este responsabil in legatura inscrierea pe website-ul www.anacornel.ro. Ora inscrierii in Campanie este considerata ora receptionarii inscrierii de catre server, respectiv ora serverului.

6.5.9. Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu la tombola in cadrul Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate. In cazul in care un participant este extras cu doua sau mai multe premii, se va alege automat ca fiind castigator, premiul cu cea mai mare valoare.

6.5.10. Castigatorii premiilor tombola nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora.

6.5.11. Premiile tombola se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul random.org.

 

SECTUNEA 7. PREMIILE SI CONDITIILE DE VALIDARE

7.1. In cadrul Campaniei vor fi tiparite, conform mecanismului descris la Sectiunea 6., 102.000 de taloane razuibile, dintre care 41,17 % vor fi premii instant acordate la casa de marcat si  58,83 % taloane de participare la tombola. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul de taloane razuibile, pe intreaga durata a Campaniei.

Organizatorul va putea distribui taloane de participare la tombola  si clientilor magazinelor partenere. 

 

7.1.1. Premii instant  acordate la casa de marcat:

           

Nr Crt

Descriere premiu instant

Numar premii instant

Valoare Unitara

(calculata la 1 kg)

TVA inclus

Valoare totala

TVA inclus

1.

Reducere la produsul Muschi file afumat, pret vechi 42,90 lei/kg, pret nou 36,90 lei/kg; in limita a maximum 10 kg

6800

6

40800

2.

Reducere la produsul Salamul casei, pret vechi 35,50 lei/kg, pret nou 29,90 lei/kg, in limita a maximum 10 kg

6800

5,6

38080

3.

Reducere la produsul Carnatii casei, pret vechi 32,50 lei/kg, pret nou 27,90 lei/kg, in limita a maximum 10 kg

6800

4,6

31280

4.

Reducere la produsul Toba de curcan, pret vechi 34,90 lei/kg, pret nou 29,90 lei/kg, in limita a maximum 10 kg

6800

5

34000

5.

Reducere la produsul Sunca, pret vechi 48,50 lei/kg, pret nou 42,90 lei/kg, in limita a maximum 10 kg

6800

5,6

38080

6.

Reducere la produsul Sunca Praga, pret vechi 33,90 lei/kg, pret nou 28,90 lei/kg, in limita a maximum 10 kg

6800

5

34000

7.

Reducere de 10% la urmatoarea achizitie in limita a maximum 500 lei/bon fiscal

680

50

34000

8.

Cupon cumparaturi de la Ana si Cornel, in valoare de 50 de lei cu TVA inclus, indiferent de tipul de produs

340

50

17000

9.

Cupon cumparaturi de la Ana si Cornel, in valoare de 100  lei cu TVA inclus, indiferent de tipul de produs

170

100

17000

 

TOTAL

41990

 

284240

 

7.1.1.1. Premiile instant fac obiectul urmatoarelor reguli:

- pot fi utilizate numai in magazinele Ana si Cornel;

- dupa razuirea talonului, acesta nu poate fi schimbat cu un altul;

- nu se poate solicita contravaloarea talonului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri;

- taloanele cu premii instant trebuie utilizate pana la data de 31.12.2023; daca participantul  nu respecta durata de valabilitate a talonului razuibil, atunci se anuleaza dreptul asupra talonului si respectiv asupra acordarii premiului;

 

7.1.2. Premii acordate prin mecanismul de participare la tombola:

7.1.2.1. In situatia in care participantul a castigat ulterior achizitiei produselor din magazinele/standurile Ana si Cornel un cupon de participare la tombola, in urma inscrierii pe pagina de web www.anacornel.ro/tombola, poate castiga prin tragere la sorti unul din urmatoarele premii:

 

Nr Crt

Descriere premiu tombola

Numar premii tombola

Valoare Unitara LEI cu TVA inclus

Valoare totala LEI cu TVA inclus

1.

Cosul cu bunatati Ana si Cornel in valoare de 100 lei*

250

100

25000

2.

Friteuza Gorenje

10

148

1480

3.

Cuptor cu microunde Gorenje

5

304

1520

4.

Masina de paine Gorenje

5

287

1435

5.

Televizor Tesla LED 43S635SFS, 108 cm, Smart Google TV, Full HD

5

1100

5500

6.

Telefon Xiaomi Redmi Note 12

3

900

2700

7.

Telefon Samsung Galaxy A23

3

1070

3210

8.

Telefon Iphone XR

3

2057

6171

 

TOTAL

284

 

47016

 

*Premiul Cosul cu bunatati Ana si Cornel in valoare de 100 lei:

- poate fi folosit numai in magazinele Ana si Cornel;

- nu se poate solicita contravaloarea talonului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri;

- trebuie utilizate pana la data de 20.01.2024; dupa expirarea acestei date, se anuleaza dreptul asupra acordarii premiului.

 

7.2. Valoarea totala  estimata a premiilor este de 331.256,00 lei cu TVA inclus. Valoarea totala a premiilor poate fi modificata pe parcursul campaniei, in functie de preturile si stocurile furnizorilor.

7.3. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusive cu titlu de prezentare si nu implica nicio obligatie din partea Organizatorului. Premiile vor fi asemanatoare cu imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei, in functie de stocul sigurat de catre furnizori.

7.4. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

7.5. In cazul refuzului vreunui potential Castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.6. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de anu le mai atribui.

 

SECTIUNEA 8.  DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Participantii ale caror taloane razuibile contin un premiu instant, in baza mesajului inscriptionat pe talon, sunt considerati castigatori pe loc.

8.2. Participantii ale caror taloane razuibile contin mesajul inscriptionat „ai castigat un cupon de participare la tombola” si care  s-au inscris pe pagina de web www.anacornel.ro,/tombola vor intra automat in extragerea la sorti.

8.2.1 Premiile tombola se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul programului de distributie aleatorie, random.org. Acest program va selecta numarul codul talonului razuibil castigator dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide inscrise in intervalul pentru care se efectueaza tragerea la sorti

8.2.2. Inainte de realizarea extragerilor se va verifica si valida baza de date de inscrieri in Campanie.

8.2.3. Extragerea la sorti va avea loc la data de 22.12.2023. Ora extragerii va fi comunicata pe site-ul www.anacornel.ro a Organizatorului, cu 1 zi lucratoare inainte.

8.2.4. In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma web www.random.org. nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata in aceeasi zi, dar nu mai mult de 48 de ore de la data si ora initiala programata pentru extragere.

 

SECTIUNEA 9.  VALIDAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR TOMBOLA

9.1. Ulterior extragerii la sorti, Organizatorul  va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie si  la tombola.

9.2. Organizatorul va putea solicita oricarui Castigator furnizarea talonului razuibil ce atesta achizitia de produse din magazinele/standurile Ana si Cornel si inscrierea pe pagina de web www.anacornel.ro/tombola.

9.3. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu tombola in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la Sectiunea 5;
 • Sa respecte toate conditiile de inscriere prevazute la Sectiunea 6;
 • Sa asigure integritatea talonului razuibil ce atesta achizitia produselor din magazinele/standurile Ana si Cornel fiind in mod expres prevazut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce

la invalidarea castigatorului si prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului tombola;

 • Sa poata fi contactat la numarul de telefon sau la adresa de email inscrise pe formularul de inscriere. 

9.4. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin SMS sau pe adresa de mail inscrise pe formularul de inscriere, in termen de 5 zile de la data desemnarii, pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. De asemenea, castigatorilor li se va comunica prin SMS sau pe adresa de mail un cod de securitate in baza caruia vor putea ridica premiile castigate.

9.5. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii trebuie:

- Sa poata fi contactati la numarul de telefon sau la  adresa de email declarate la momentul inscrierii pe pagina de web www.anacornel.ro pentru a stabili de comun acord magazinul/standul Ana si Cornel din care pot ridica premiul tombola;

            - Sa declare codul de securitate primit prin SMS sau pe adresa de email;

9.6. In situatia in care participantii nu pot fi contactati  la numarul de telefon sau la  adresa de email declarate la momentul inscrierii pe pagina de web www.anacornel.ro din cauze ce nu tin de Organizator, acestia vor fi declarati invalidati, iar Organizatorul va efectua o noua extragere la sorti prin intermediul programului random.org.

9.7. Imposibilitatea Participantului de a face dovada datelor mentionate la pct 9.6, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.8. Anuntarea castigatorilor validati se va realiza prin publicarea pe pagina de web www.anacornel.ro in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

9.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.10. Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participant fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

9.11. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau numarului de telefon incorecte/incomplete.

 

SECTIUNEA 10. INMANAREA PREMIILOR

10.1. Premiile instant se acorda participantilor ale caror taloane razuibile sunt castigatoare, in baza mesajului inscriptionat pe talonul razuibil extras de catre Participant, pana la data de 20.01.2024 inclusiv.

10.2. Premiile tombola vor fi inmanate castigatorilor in perioada 05.01.2024 -  20.01.2024 din magazinele/standurile Ana si Cornel, stabilite de comun acord la momentul contactarii castigatorilor de catre Organizator. Premiile tombola se vor inmana in baza codului de securitate primit prin SMS sau pe adresa de email la validarea castigatorilor.

10.3. In situatia in care castigatorul validat nu se poate prezenta personal in magazinele/standurile Ana si Cornel pentru ridicarea premiului tombola, premiul poate fi inmanat  oricarei persoane care prezinta codul de securitate primit la validarea castigatorilor.

10.4. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului persoanei care prezinta codul de securitate,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

10.5. Inmanarea se face prin proces verbal semnat intre prepusii Organizatorului si castigator/imputernicitului acestuia.

10.6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare procesului verbal de inmanare nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Pentru premiile oferite in cadrul acestei Campanii se aplica prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Organizatorul se obligă să calculeze, sa retina, sa declare şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in  premiile acordate castigatorilor în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

11.2. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor de achizitionare a Produselor Ana si Cornel sau a taxelor furnizorilor de telefonie mobila si internet. 

 

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

- Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la sectiunea de mai sus, de catre potentialii castigatori;

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea Internet a participantului;

- Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentative de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii isi dau acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopurile prezentate in prezentul Regulament de organizare, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

13.2.Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

13.3. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale

13.4. Datele personale prelucrate sunt: numele si prenumele, data nasterii, adresa de domiciliu, numarul de telefon si adresa de email.

13.5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri si temeiuri: organizarea si desfasurarea Campaniei, inscrierea participantilor, validarea castigatorului si transmiterea premiului, solutionarea oricaror contestatii si litigii, activitati de arhivare, analize si studii de marketing.

13.6. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Campanie nu vor fi eligibili sa participe la aceasta.

13.7. Datele participanților vor fi stocate pe o perioadă care să permită desfășurarea în bune condiții a Campaniei, iar după expirarea acestei perioade, în măsura în care Organizatorul are obligația legală de stocare, pentru perioada prevăzută de lege.

13.8. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele sale personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia.

13.9. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 1. a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
 2. b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
 1. c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 2. d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 3. e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 4. f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 5. g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 6. h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

13.10. Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

14.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerue sau suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermendiul site-ului www.anacornel.ro.

 

SECTIUNEA 15.  FORTA MAJORA

15.1. Forţa Majoră este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusib imposibilitatea Organizatorului din otive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 16. RECLAMATII

16.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului, precum si pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in termen de maximum 10 zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

16.2. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. a) numele, prenumele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea reclamantului;
 2. b) prezentarea morivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatia

16.3. Reclamatiile se vor solutiona in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii acestora.

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 18. PREVEDERI FINALE

18.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

18.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament de organizare este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

18.3. Potrivit Deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ: video digital (spoturi video incarcate pe diverse platforme video: ex. You tube), afisaj digital: website-uri de stiri, informatii, actualitati, afisaj social media: Facebook, Instagram, afisaje in magazinele/standurile Ana si Cornel, alte metode de comunicare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

Regulamentul Campaniei

“FIDELIZARE PARTENERI”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania FIDELIZARE PARTENERI” denumita in continuare “Campanie” este organizata si desfasurata de SC ANA&CORNEL SRL, cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub numărul J29/1653/1994, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament.  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

1.3. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

- in format electronic, pe pagina de website www.anacornel.ro/parteneri;

- in urma unei solicitari scrise trimise fie pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fie la adresa Organizatorului din oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova,

- in urma unei solicitari telefonice, apeland linia telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale)

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda, inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului Regulament de organizare va fi publicat pe pagina de website www.anacornel.ro/parteneri.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul aplicarii modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

1.5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentioate la pct. 1.3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.6. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare si sunt pbligatorii pentru toti participantii.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul Romaniei si in tarile europene unde partenerii Organizatorului isi au sediul/punctul de lucru si isi desfasoara activitatea comerciala.

 

SECTIUNEA 3.  DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 20 noiembrie 2023 - 20 decembrie 2023. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

2.2. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata mai sus nu vor fi luate in considerare.

 

SECTIUNEA 4. OBIECTIVELE CAMPANIEI

4.1. Prin desfasurarea Campaniei, Organizatorul urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:

 1. a) promovarea produselor Ana si Cornel;
 2. b) fidelizarea partenerilor Ana si Cornel

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana juridica sau persoane fizice autorizate, infiintate conform prevederilor legale si inregistrate la Registrul Comertului, cu  sediul social /sedii secundare / puncte de lucru in Romania sau in tarile europene care achizitioneaza produse de la Ana si Cornel in valoare de minimum 500 de lei

fara TVA / factura,  in decursul derularii Campaniei (20.11.2023 – 20.12.2023) si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2. Nu pot participa la Campanie  persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care sunt legate sau afiliate cu Organizatorul, ale caror reprezentanti legali sunt rude cu angajatii Organizatorului, persoanele juridice aflate in procedura falimentului, precum si persoanele fizice.

5.3. Prin inscrierea la Campanie, se considera ca participantii au luat la cunostinta si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din Campanie inscrierea oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau ca a incercat fraudarea Campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legii.

5.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a sesiza autoritatile competente, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

6.1. In perioada Campaniei, participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1 din Regulament, trebuie sa achizitioneze de la Ana si Cornel, pe o factura fiscala produse in valoare de minimum 500 de lei fara TVA.

6.2. Pentru a beneficia de premiile Campaniei, participantii trebuie sa se inscrie pe pagina de web www.anacornel.ro/parteneri si sa completeze integral formularul de inscriere cu urmatoarele date:

- numarul facturii fiscale aferenta produselor Ana si Cornel achizitionate;

- numele si prenumele reprezentantului legal;

- orasul si judetul in care participantul isi are sediul social/punctul de lucru;

- telefon;

- adresa de email; 

- Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei”

- Bifa “Sunt de acord cu Politica de Prelucrare date cu caracter personal”

- Bifa „Sunt de acord  cu primirea de newslettere - optional

6.3. Dupa completarea datelor mai sus mentionate, participantii vor apasa butonul Inregistrare si vor primi un mesaj de confirmare a inregistrarii; in caz contrar, vor relua procesul de inregsitrare.

6.4. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective si/ sau a premiului.

6.5. Un participant poate inscrie o singura data factura fiscala.

6.6.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in calcul inscrierile daca:

- Valoarea facturii fara TVA este mai mica de 500 de lei;

- Participantii inscriu facturi fiscale care au mai fost inscrise anterior;

- Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.anacornel.ro numere de telefon invalide, nealocate sau care nu pot fi identificate;

- Daca inscrierile au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi: utilizarea de date sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul.

6.7. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

6.8. Dupa data limita de inscriere a facturilor fiscale, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierea pe website-ul www.anacornel.ro. Ora inscrierii in Campanie este considerata ora receptionarii inscrierii de catre server, respective ora serverului. 

6.9. Pentru fiecare achizitie de produse Ana si Cornel de minim 500 de lei fara TVA, inscrisa pe factura fiscala, participantul va primi cate un talon de participare (de exemplu: daca factura fiscala are valoarea de 500 de lei fara

TVA, participantul va primi 1 talon de participare, daca factura fiscala are valoarea de 1000 de lei fara TVA, participantul va primi 2 taloane de participare, daca factura fiscala are valoarea de 1500 de lei fara TVA, participantul va primi 3 taloane de participare, etc.).

6.10. Fiecare talon de participare da dreptul participantului de a castiga un premiu. Pentru fiecare factura eligibila inscrisa in concurs, se vor acorda numere unice de inscriere la tombola (conform mecanismului de la pct. 6.9). Numerele unice vor fi incluse in lista pentru tragerea la sorti .

6.11. Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul Campaniei, indiferent de  numarul taloanelor de participare sau de numarul de inscrieri efectuate. In cazul in care un participant este extras cu doua sau mai multe premii, se va alege automat ca fiind castigator, premiul cu cea mai mare valoare

6.12. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate.

6.13. Premiile se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul random.org.

6.14. Pentru ca un participant sa beneficieze de Campanie, este necesara respectarea tuturor conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in Regulament.

 

SECTUNEA 7. PREMIILE SI CONDITIILE DE VALIDARE

7.1. In cadrul Campaniei, participantul care indeplineste conditiile prevazute la Sectiunile 5 si 6 din Regulament poate castiga prin tragere la sorti unul din urmatoarele premii:

 

Nr Crt

Descriere premiu

Numar premii (buc.)

Valoare unitara (lei cu TVA inclus)

Valoare totala

(lei cu TVA inclus)

1.

Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox

25

68

1700

2.

Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel

20

108

2160

3.

Friteuza Gorenje

15

148

2220

4.

Cuptor cu microunde Gorenje

15

304

4560

5.

Masina de paine Gorenje

10

287

2870

6.

Televizor Tesla LED 43S635SFS, 108 cm, Smart Google TV, Full HD

5

1100

5500

7.

Telefon Xiaomi Redmi Note 12

5

900

4500

8.

Telefon Samsung Galaxy A23

5

1070

5350

9.

Telefon Iphone XR

3

2057

6171

 

TOTAL

103

 

35031

 

7.3. Valoarea totala  estimata a premiilor este de 35.031,00 lei cu TVA inclus. Valoarea totala a premiilor poate fi modificata pe parcursul campaniei, in functie de preturile si stocurile furnizorilor.

7.4. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare si nu implica nicio obligatie din partea Organizatorului. Premiile vor fi asemanatoare cu imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei, in functie de stocul sigurat de catre furnizori.

7.5. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate.

7.6. In cazul refuzului vreunui potential Castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.7. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de anu le mai atribui. 

 

SECTIUNEA 8.  DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Participantii care au inscris facturile fiscale in conditiile prevazute in prezentul Regulament vor intra automat in extragerea la sorti.

8.2. Premiile se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul programului de distributie aleatorie, random.org. Acest program va selecta numarul codulului de participare dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide inscrise in intervalul pentru care se efectueaza tragerea la sorti

8.3. Inainte de realizarea extragerilor se va verifica si valida baza de date de inscrieri in Campanie.

8.4. Extragerea la sorti va avea loc la data de 22.12.2023. Ora extragerii va fi comunicata pe site-ul www.anacornel.ro/parteneri a Organizatorului, cu 1 zi lucratoare inainte.

8.5 In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma web www.random.org. nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata in aceeasi zi, dar nu mai mult de 2 zile lucratoare de la data si ora initiala programata pentru extragere.

 

SECTIUNEA 9.  VALIDAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR TOMBOLA

9.1. Ulterior extragerii la sorti, Organizatorul  va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie.

9.2. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la Sectiunea 5;
 • Sa respecte toate conditiile de inscriere prevazute la Sectiunea 6;

9.3. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin SMS sau pe adresa de mail inscrise pe formularul de inscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii.

9.4. Anuntarea castigatorilor validati se va realiza prin publicarea pe pagina de web www.anacornel.ro/parteneri in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.6. Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

9.7. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza datelor de contact inscrise, incorecte/incomplete.

 

SECTIUNEA 10. INMANAREA PREMIILOR

10.1. Premiile vor fi inmanate castigatorilor in perioada 05.01.2024 - 20.01.2024, direct de catre Organizator, prin prepusii acestuia. Organizatorul va asigura livrarea premiilor la sediile/punctele de lucru ale castigatorilor, insa numai pe teritoriul Romaniei. In situatia in care castigatorul isi are sediul/punctul de lucru in afara Romaniei, acesta va fi contactat pentru a i se solicita o locatia de livrare situata pe  teritoriul Romaniei si a unei persoane de contact.

10.2. Premiile se vor inmana reprezentului legal al castigatorului sau imputernicitului/prepusului acestuia.

10.3. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului oricarei alte persoane in afara de reprezentul legal al castigatorului, din netransmiterea unei locatii de livrare valide de pe teritoriul Romaniei in cazul castigatorilor care isi au sediul/punctul de lucru in afara Romaniei, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

10.4. Inmanarea se face prin proces verbal semnat intre prepusii Organizatorului si castigator/prepusii acestuia..

10.5. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare procesului verbal de inmanare nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Pentru premiile oferite in cadrul acestei Campanii se aplica prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

11.2. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor de achizitionare a Produselor Ana si Cornel sau a taxelor furnizorilor de telefonie mobila si internet.

 

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

- Pierderea statutului de castigator ca urmare a netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la sectiunile de mai sus, de catre potentialii castigatori;

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea Internet a participantului;

- Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentative de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii isi dau acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopurile prezentate in prezentul Regulament de organizare, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

13.2.Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

13.3. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale.

13.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri si temeiuri: inscrierea participantilor, validarea castigatorului si transmiterea premiului, solutionarea oricaror contestatii si litigii, activitati de arhivare, analize si studii de marketing.

13.5. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Campanie nu vor fi eligibili sa participe la aceasta.

13.6. Datele participanților vor fi stocate pe o perioadă care să permită desfășurarea în bune condiții a Campaniei, iar după expirarea acestei perioade, în măsura în care Organizatorul are obligația legală de stocare, pentru perioada prevăzută de lege.

13.7. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele sale personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia.

13.8. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 1. a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
 2. b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
 1. c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 2. d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 3. e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 4. f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 5. g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 6. h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

13.9. Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

14.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerue sau suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermendiul site-ului www.anacornel.ro.

 

SECTIUNEA 15.  FORTA MAJORA

15.1. Forţa Majoră este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusib imposibilitatea Organizatorului din otive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea

Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 16. RECLAMATII

16.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului, precum si pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in termen de maximum 10 zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

16.2. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. a) denumirea, sediul, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si numarul de identificare fiscala, numele si prenumele reprezentantului legal, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea reclamantului;
 2. b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatia

16.3. Reclamatiile se vor solutiona in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii acestora.

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 18. PREVEDERI FINALE

18.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

18.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament de organizare este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

18.3. Potrivit Deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ: video digital (spoturi video incarcate pe diverse platforme video: ex. You tube), afisaj digital: website-uri de stiri, informatii, actualitati, afisaj social media: Facebook, Instagram, alte metode de comunicare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania  Multumim celor care ne-au dat aripi si radacini”, denumita in continuare “Campanie” este organizata si desfasurata de SC ANA&CORNEL SRL cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub numărul J29/1653/1994, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care toti participanţii la Campanie au obligatia sa le respecte.

1.3. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

- in format electronic, pe pagina de website www.anacornel.ro;

- in urma unei solicitari scrise trimise fie pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fie la adresa Organizatorului din oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova,

- in urma unei solicitari telefonice, apeland linia telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale)

- in magazinele/standurile Ana si Cornel.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda, inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului Regulament de organizare va fi publicat pe pagina de website www.anacornel.ro, precum si in magazinele/standurile Ana si Cornel. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul aplicarii modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

1.5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentioate la pct. 1.3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.6. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare si sunt pbligatorii pentru toti participantii.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le port contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul Romaniei, in intreaga retea de magazine / standuri Ana si Cornel, precum si produselor vandute catre partenerii Ana si Cornel, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3.  DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 06.12.2023 – 31.01.2024.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/prelungi perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. 

 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta campanie poate participa orice client Ana si Cornel, respectiv persoane fizice cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inscrierii, cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si orice persoana juridica, indiferent de forma sa de organizare, persoane fizice autorizate cu sediul/punctul de lucru in Romania sau in afara Romaniei, care achizitioneaza cel putin unul din Produsele participante mentionate in Sectiunea 5 direct din magazinele /standurile Ana si Cornel sau direct de la Organizator, cu factura fiscala si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

4.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele:

            - Salam cu sunca rustic;

            - Costita de porc extra;

            - Pastrama de porc;

            - Toba rustic;

            - Sunca;

            - Sunca de pui;

            - Carnatii casei picanti;

            - Muschi taranesc;

            - Carnati rustici;

            - Slanina ardeleneasca

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica produsele participante pe perioada desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.

5.3.Produsele participante pot fi achizitionate direct din magazinele / standurile Ana si Cornel sau pot  fi comercializate direct catre partenerii Organizatorului (clienti din segmentul de distributie, export, angro, etc).  

5.4. In cazul participantilor la Campanie persoane juridice indiferent de forma de organizare, persoane fizice autorizate, Produsele participante la campanie isi pierd aceasta calitatea ulterior achizitiei, in sensul ca procentul de 2%  aplicat la incasarea produselor, conform Sectiunii 6 nu se aplica si incasarilor partenerilor rezultate din vanzarea produselor direct de catre acestia clientilor lor. Astfel, organizatorul nu-si asuma nicio raspundere si obligatie fata de produsele vandute de catre parteneri.

5.5.Produsele Participante comercializate prin magazinele  / standurile Ana si Cornel si mentionate la art. 5.1 vor fi identificate prin semnalizare cu logo-ul Campaniei sau afise publicitare.

5.6. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

5.7. Produsele participante sunt disponibile pe perioada Campaniei in limita stocului existent.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul va dona 2% din incasarea fiecarui Produs Participant catre Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor” pentru finanțarea acțiunilor de sprijin moral, practic și material oferit persoanelor vârstnice. Prin urmare, fiecare participant la Campanie va dona la randul lui  2 % din valoarea produsului achizitionat, contribuind in mod indirect la acesta donatie.

6.2. Participantilor la Campanie li se va aduce la cunostinta implicarea lor sociala in sustinerea Cauzei prin diferite materiale publicitare sau informationale.

6.3. In termen de 45 de zile de la incetarea Campaniei, Organizatorul va dona procentul de 2% din incasarile totale ale Produselor Participante catre Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor”. Mai multe detalii despre felul in care Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor sustine Cauza pot fi vizualizate pe site-ul www.niciodatasingur.ro.

6.4. Donatia va fi adusa la cunostinta publica pe site-ul www.anacornel.ro. 

 

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. In cadrul acestei Campanii nu vor fi prelucrate date cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerue sau suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii

optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermendiul site-ului www.anacornel.ro.

 

SECTIUNEA 9.  FORTA MAJORA

9.1. Forţa Majoră este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

9.2. Daca o situatie de forta majora, inclusib imposibilitatea Organizatorului din otive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

 

SECTIUNEA 10. RECLAMATII

10.1. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului, precum si pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in termen de maximum 10 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

10.2. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. a) numele, prenumele, domiciliul/resedinta in cazul persoanelor fizice, denumirea, numele si prenumele reprezentantului legal, sediul in cazul peroanelor juridice, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea reclamantului;
 2. b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatia.

10.3. Reclamatiile se vor solutiona in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii acestora.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. PREVEDERI FINALE

12.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

12.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament de organizare este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

12.3. Potrivit Deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ: video digital (spoturi video incarcate pe diverse platforme video: ex. You tube), afisaj digital: website-uri de stiri, informatii, actualitati, afisaj social media: Facebook, Instagram, afisaje in magazinele/standurile Ana si Cornel, alte metode de comunicare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Brand-ul Ana și Cornel, lansează Campania de Crăciun, denumită “ADEVĂRATA BOGĂȚIE A CRĂCIUNULUI ESTE ÎN JURUL MESEI, BUCURII ÎN FIECARE ZI ”.

Campania va începe la data de 01.12.2021 și va dura până la data de 24.12.2021, în cadrul programului de funcționare al magazinelor Ana și Cornel, afișat la sediul acestora. Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Ana și Cornel.