Tel Verde: 0800 500 012 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania  Multumim celor care ne-au dat aripi si radacini”, denumita in continuare “Campanie” este organizata si desfasurata de SC ANA&CORNEL SRL cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub numărul J29/1653/1994, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care toti participanţii la Campanie au obligatia sa le respecte.

1.3. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

- in format electronic, pe pagina de website www.anacornel.ro;

- in urma unei solicitari scrise trimise fie pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fie la adresa Organizatorului din oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova,

- in urma unei solicitari telefonice, apeland linia telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale)

- in magazinele/standurile Ana si Cornel.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda, inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului Regulament de organizare va fi publicat pe pagina de website www.anacornel.ro, precum si in magazinele/standurile Ana si Cornel. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul aplicarii modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

1.5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentioate la pct. 1.3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.6. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare si sunt pbligatorii pentru toti participantii.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le port contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

 

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul Romaniei, in intreaga retea de magazine / standuri Ana si Cornel, precum si produselor vandute catre partenerii Ana si Cornel, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3.  DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 06.12.2023 – 31.01.2024.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/prelungi perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. 

 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta campanie poate participa orice client Ana si Cornel, respectiv persoane fizice cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inscrierii, cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si orice persoana juridica, indiferent de forma sa de organizare, persoane fizice autorizate cu sediul/punctul de lucru in Romania sau in afara Romaniei, care achizitioneaza cel putin unul din Produsele participante mentionate in Sectiunea 5 direct din magazinele /standurile Ana si Cornel sau direct de la Organizator, cu factura fiscala si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

4.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele:

            - Salam cu sunca rustic;

            - Costita de porc extra;

            - Pastrama de porc;

            - Toba rustic;

            - Sunca;

            - Sunca de pui;

            - Carnatii casei picanti;

            - Muschi taranesc;

            - Carnati rustici;

            - Slanina ardeleneasca

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica produsele participante pe perioada desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.

5.3.Produsele participante pot fi achizitionate direct din magazinele / standurile Ana si Cornel sau pot  fi comercializate direct catre partenerii Organizatorului (clienti din segmentul de distributie, export, angro, etc).  

5.4. In cazul participantilor la Campanie persoane juridice indiferent de forma de organizare, persoane fizice autorizate, Produsele participante la campanie isi pierd aceasta calitatea ulterior achizitiei, in sensul ca procentul de 2%  aplicat la incasarea produselor, conform Sectiunii 6 nu se aplica si incasarilor partenerilor rezultate din vanzarea produselor direct de catre acestia clientilor lor. Astfel, organizatorul nu-si asuma nicio raspundere si obligatie fata de produsele vandute de catre parteneri.

5.5.Produsele Participante comercializate prin magazinele  / standurile Ana si Cornel si mentionate la art. 5.1 vor fi identificate prin semnalizare cu logo-ul Campaniei sau afise publicitare.

5.6. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

5.7. Produsele participante sunt disponibile pe perioada Campaniei in limita stocului existent.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul va dona 2% din incasarea fiecarui Produs Participant catre Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor” pentru finanțarea acțiunilor de sprijin moral, practic și material oferit persoanelor vârstnice. Prin urmare, fiecare participant la Campanie va dona la randul lui  2 % din valoarea produsului achizitionat, contribuind in mod indirect la acesta donatie.

6.2. Participantilor la Campanie li se va aduce la cunostinta implicarea lor sociala in sustinerea Cauzei prin diferite materiale publicitare sau informationale.

6.3. In termen de 45 de zile de la incetarea Campaniei, Organizatorul va dona procentul de 2% din incasarile totale ale Produselor Participante catre Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor”. Mai multe detalii despre felul in care Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii varstnicilor sustine Cauza pot fi vizualizate pe site-ul www.niciodatasingur.ro.

6.4. Donatia va fi adusa la cunostinta publica pe site-ul www.anacornel.ro. 

 

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. In cadrul acestei Campanii nu vor fi prelucrate date cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerue sau suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii

optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermendiul site-ului www.anacornel.ro.

 

SECTIUNEA 9.  FORTA MAJORA

9.1. Forţa Majoră este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

9.2. Daca o situatie de forta majora, inclusib imposibilitatea Organizatorului din otive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

 

SECTIUNEA 10. RECLAMATII

10.1. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului, precum si pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in termen de maximum 10 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

10.2. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

  1. a) numele, prenumele, domiciliul/resedinta in cazul persoanelor fizice, denumirea, numele si prenumele reprezentantului legal, sediul in cazul peroanelor juridice, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea reclamantului;
  2. b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza reclamatia.

10.3. Reclamatiile se vor solutiona in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii acestora.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. PREVEDERI FINALE

12.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

12.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament de organizare este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

12.3. Potrivit Deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ: video digital (spoturi video incarcate pe diverse platforme video: ex. You tube), afisaj digital: website-uri de stiri, informatii, actualitati, afisaj social media: Facebook, Instagram, afisaje in magazinele/standurile Ana si Cornel, alte metode de comunicare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.