Mezeluri de familie

Politica de calitate

Managemetul Calitatii include activitati coordonate care directioneaza si controleaza imbunatatirea calitatii in cadrul organizatiei.

Sistemele de management și siguranță alimentului, implememntate și certificate conform standardelor ISO())!:2008 și FSSC 22000:2005 mențin serviciile și produsele obținute în cadrul companiei la un nivel ridicat.

Eficacitatea implememtarii standardelor conferă societății o dezvoltare optimă, produse bine echilibrate din punct de vedere nutrițional care satisfac nevoile clienților și duc la îmbunătățirea procesului operațional și reducerea costurilor.

Ana și Cornel este membru activ al comunității de afaceri din industria cărnii, făcând parte din Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR.

Certificările Best Buy privind calitatea produselor, grija pentru mediu, cât și implementarea procesului SAP au dus la dezvoltarea unor standarde performante de management.

Astfel, suita de soluții implementată a permis gestiunea tuturor proceselor specifice industriei, asigurând o mai bună gestiune contabilă și făcând posibilă analiza profitabilității.

Compania „Ana și Cornel” a fost desemnată câstigătoarea „Best Buy Award” la categoria producător de mezeluri de semidurată cu cel mai bun raport calitate-preț de pe piața românească.